mijn opleidingskeuze

kalender

Geen kalenderitems gevonden
Open dag of bijeenkomst? Mail ons!

disclaimer

De website met internetadres www.kiesjeberoeplimburg.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Limburg en daarbuiten. Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en figuren.

Vinda Media machtigt u delen van deze site voor niet commerciële doeleinden te kopiëren. Afgezien van deze beperkte toestemming is ieder ander gebruik, geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging en/of reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vinda, verboden.

Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u indienen via de redactie in de rechterkolom.
Aan de inhoud van deze site is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. Vinda aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. Vinda behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.

Bepaalde links op deze site leiden naar hulpbronnen die door een derde partij worden onderhouden en over wie Vinda geen controle kan uitoefenen. Vinda aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie neergelegd in deze hulpbronnen. Controleer altijd de informatie over wettelijke aspecten en over privacybeleid op alle sites die u via een link bezoekt.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ook proberen wij de informatie actueel te houden; deze wordt geregeld aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. 
 

Vinda geeft geen garantie op het goed functioneren van deze site, noch op de informatie of inhoud van deze site en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of beschadigingen, in welke vorm dan ook, die voortkomen uit het gebruik van deze site.
 

Persoonlijke informatie
U kunt kiesjeberoeplimburg.nl bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld naam en adres. Deze informatie zullen wij strikt vertrouwelijk behandelen.

Vinda behoudt zich het recht voor deze disclaimer te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.