mijn opleidingskeuze

kalender

Geen kalenderitems gevonden
Open dag of bijeenkomst? Mail ons!

Beroepentest

Besluitvorming en daadkracht

Als ik een besluit moet nemen dan

ben ik zeker van mezelf
beslis ik zelf
denk ik eerst goed na
en voer ik het ook uit
neem ik daar ook verantwoordelijkheid voor

Leiding geven

In een groep ben ik iemand die

controleert of iedereen zich daar aan houdt
de leiding neemt
de taken verdeelt
er op let wie wat het beste kan
uitlegt wat er moet gebeuren

Coachen

Ik ben iemand die anderen

advies geeft
enthousiast kan maken
helpt zichzelf te ontwikkelen
raad geeft
stimuleert

Inlevingsvermogen

Ik ben iemand die

aandachtig kan luisteren
belangstelling toont
niet snel oordeelt
zich inleeft in andermans situatie
zichzelf durft te zijn

Werken in een team

Samenwerken in een groep is voor mij

eerlijk zeggen wat ik vind
me aanpassen als het nodig is
om raad vragen
overleggen met anderen en zorgen dat iedereen gehoord wordt
uit mezelf actief bijdragen en bijdragen aan een goede sfeer

Eerlijk handelen

In de omgang met anderen ben ik iemand die

begrip heeft voor verschillen
eerlijk is
gevoel heeft voor goed en kwaad
naar eer en geweten handelt
rekening houd met hoe mijn woorden en daden over kunnen komen

Contacten leggen en onderhouden

Ik ben iemand die

conflicten probeert op te lossen
contacten inschakelt als het nodig is
gemakkelijk contact legt met verschillende mensen
mijn contacten onderhoud
ook bij moeilijkheden contact wil behouden

Overtuigingskracht

In gesprekken ben ik iemand die

indruk maakt
leidend is
met argumenten overtuigt
mijn gevoel over kan brengen
probeert het eens te worden

Spreekbeurten houden

Als ik presenteer ben ik iemand die

contact maakt met het publiek
een duidelijk kort en bondig verhaal heeft
humor gebruikt en enthousiast is
mensen kan boeien
veel weet van het onderwerp

Verslaglegging

Als ik een verslag schrijf dan

houd ik rekening met de lezer
is het boeiend is om te lezen
is het overzichtelijk
is het prettig leesbaar
let ik er op dat de informatie juist is

Behendigheid

Ik ben iemand die

een goede lichamelijke conditie heeft
goed kan nadenken
goed met mijn handen kan werken
kennis deelt
ruimtelijk inzicht heeft

Gebruik van materialen en gereedschap

Als ik materialen en gereedschappen gebruik dan

ben ik voorzichtig
benut ik ze zo goed mogelijk
ga ik er zorgvuldig mee om
heb ik een goede kijk op welke nodig zijn
kan ik maken wat ik wil

Informatie ontleden

Ik ben iemand die bij het bekijken van gegevens

conclusies trekt
controleert of ze juist zijn
de belangrijkste informatie er uit haalt
oplossingen bedenkt voor problemen
verbanden ziet

Onderzoeken

Als ik iets onderzoek ben ik iemand die

informatie verzamelt
interesse heeft in pas verschenen gegevens
open staat voor nieuwe informatie
verschillende ideeën bekijkt
zoekt naar gegevens

Vernieuwen

Ik ben iemand die

een plan bedenkt voor de toekomst
ideeën heeft over de toekomst
kijkt hoe iets anders kan
vernieuwend en creatief is
zoekt naar verbeteringen

Deskundigheid

In mijn vak zorg ik dat

ik op de hoogte blijf
ik steeds beter wordt
leer van fouten en de opmerkingen van anderen
mijn kennis niet veroudert
op de hoogte blijf van belangrijke informatie

Planmatigheid

Ik ben iemand die

controleert of alles volgens plan gaat
doelen stelt en weet wat er eerst moet gebeuren
een planning maakt
mensen en materialen regelt
zijn tijd goed indeelt

Klantgerichtheid

In de omgang met klanten ben ik iemand die

goed naar ze luistert
uitzoekt wat ze willen
ze goed helpt
ze probeert te geven wat ze nodig hebben
zorgt dat ze tevreden zijn

Kwaliteit leveren

Als ik aan het werk ben dan

doe ik dat volgens een plan
is men tevreden over de kwaliteit
kan ik onder woorden brengen aan welke eisen het moet voldoen
let ik op mijn werktempo en de kwaliteit
span ik me voldoende in

Regels opvolgen

Ik ben iemand die

doet wat hij moet doen
werkt volgens veiligheidsvoorschriften
zich aan de voorgeschreven werkwijze houdt
zich houdt aan de wet
zich houdt aan instructies

Aanpassingsvermogen

Ik ben iemand die

geen moeite heeft met veranderingen
met onverwachte situaties om kan gaan
met verschillende mensen kan omgaan
open staat voor nieuwe ideeën
zich kan aanpassen aan de situatie

Stressbestendig

Onder druk ben ik iemand die

met kritiek kan omgaan
positief blijft
Rustig en goed blijft presteren
werk en vrije tijd goed combineert
zijn grenzen stelt

Ambitie

Ik ben iemand die

een uitdaging aangaat
hogerop wil komen in een bedrijf
taken naar zich toetrekt
verantwoordelijkheid op zich neemt
zich ijverig inzet voor goede resultaten

Commerciële vaardigheid

Ik ben iemand die

nieuwe kansen in de handel ziet
op de hoogte is van vraag en aanbod van klanten
snel ziet waar geld te verdienen is
weet wie (mogelijke) klanten zijn
zorgt dat het bedrijf winst maakt

Inzicht in geldzaken

Op mijn werk ben ik iemand die

begrijpt welke zaken van belang zijn
met geld om kan gaan
oog heeft voor kosten
snapt hoe bedrijven met geld omgaan
zicht heeft op inkomsten en uitgaven
Naar de resultaten