mijn beroepskeuze

kalender

Geen kalenderitems gevonden
Open dag of bijeenkomst? Mail ons!

beroep Helpende Zorg & Welzijn

Helpende Zorg & Welzijn

De helpende zorg en welzijn werkt vaak in de persoonlijke leefsfeer van de cliënt/zorgvrager.
Zij verricht werkzaamheden ten behoeve van de cliënt/zorgvrager die soms kortdurend of middellang, maar meestal langdurig, zorg, ondersteuning of begeleiding ontvangt in een over het algemeen stabiele zorg- en leefsituatie.
De helpende zorg en welzijn is werkzaam in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg, maar ook in kleinschalige woonvormen of instellingen voor gehandicapten en psychiatrische patiënten, in een ziekenhuis, (dag)activiteitencentrum, buurthuis, peuterspeelzaal, jeugdzorg, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang.
De helpende zorg en welzijn werkt zowel in teamverband als solistisch.
De zorg en ondersteuning zijn niet alleen individueel gericht, maar ook gericht op een groep cliënten/zorgvragers. 

Salaris indicatie: 1000 tot 1500 euro