mijn beroepskeuze

kalender

Geen kalenderitems gevonden
Open dag of bijeenkomst? Mail ons!

beroep Verzorgende-IG

Verzorgende-IG

De verzorgende-IG werkt in verschillende branches in de sector gezondheidszorg.

De verzorgende-IG in de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg is werkzaam in een verpleeghuis, verzorgingshuis, thuissituatie, kleinschalige woonvorm of in een woonzorgcombinatie. De zorgverlening in deze branche is steeds meer individueel gericht en wordt steeds vaker geboden in de woning van de zorgvrager.

De verzorgende-IG in de geestelijke gezondheidszorg verleent zorg in intra-, trans- en extramurale settings, zoals:
* Geïntegreerde GGZ instellingen,
* Algemeen psychiatrisch ziekenhuis,
* RIAGG,
* Regionale Instellingen voor Beschermde Woonvormen (RIBW),
* kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen,
* instellingen voor verslavingszorg,
* instellingen voor forensische zorg;
* thuissituatie of
* een combinatie hiervan.
Doordat mensen met een psychiatrische zorgvraag zo dicht mogelijk bij huis worden geholpen, krijgen verzorgenden-IG in deze branche te maken met meer zorgvragen die verschuiven naar de thuissituatie van de zorgvrager.

De verzorgende-IG in de gehandicaptenzorg is werkzaam in verschillende zorgcontexten waaronder in instellingen voor gehandicapten(intramuraal), kleinschalige woonvormen, dagbestedingsprojecten of in de thuissituatie van de gehandicapte die zelfstandig danwel bij ouders of verzorgers woont of een combinatie van genoemde werksettings.

De verzorgende-IG in de kraamzorg werkt over het algemeen solistisch in de thuissituatie van de zorgvrager. Soms werkt zij ook in het ziekenhuis of in een kraam(zorg)hotel.

Salaris indicatie: 1500 tot 2000 euro